Fy Hanes


Wnes i gweithio fel seicolegydd yn y GIG o 2002 i 2014 gydag amrywiaeth o gleientiad, gan gynnwys oedolion, oedolion hyn, pobl ifanc a theuluoedd. Ers 2014 dw i wedi bod yn gweithio'n llawn amser mewn practis annibynnol. Rwy'n arfer dull unigol, sy'n seiliedig ar dystolaeth ac sy'n ffocysu ar nodau, sy'n seiliedig ar asesu seicolegol, therapiau profedig a nodau'r cleientiad.

Cysylltu fi

Prifysgol Lerpwl


Bum yn hyfforddi i fod yn Seicoldgydd Clinigol ym Mhrifysgol Lerpwl, ac rwy'n parhau'n Athro Cydnabyddedig Er Anrhydedd ar rhaglan Seicoleg Glinigol y brifysgol.

Gofod therapi seicoleg Cathy Wood, Canolfan Ciropracteg, Prestatyn, 88 Stryd Fawr, Prestayn, LL19 9BE.

Mae fy nghymwysterau yn cynnwys:

  • Doethuriaeth mewn Seicolgydd Glinigol
  • MSc mewn Seicoleg
  • BSc mewn Seicoleg
  • Achrediad Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)
  • Archrediad Dadsensiteiddio ac Aibrosesu Symudaidau'r Llygaid (EMDR).


Rwy'n Aelod Proffesiynol o'r sefydliadau canlynol:


Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)

Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Cymdeithas EMDR y Deyrnas Unedig ac Iwerddon