Dr Cathy Wood

Mae Dr Wood (CPsychol, AFBPs) yn Seicolegydd Clinigol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn Yherapydd Therapi Yddygiad Gwybyddol (CBT) archrededig gyda Chymdeithas Seicotherapi Ymddydiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP), ac yn Ymarferydd Acrededig Ewropeaidd o ran Dadensiteddio ac Ailbrosesu Symudiadau'r Llygaid (EMDR), sy'n darparu gwesanaeth seicoleg ym Mhrestatyn, Gogledd Cymru. Mae Dr Wood yn cunnig sesiynau seicotherapi a chwnsela ar gyfer pobl sydd mewn cyfyngder, er mwyn eu helpu i deimlo'n llai cynhyrfus ac yn hapusach.

Darllenwch fwy


Gall therapi eich helpu i wneud y canlynol:


  • Teimlo'n llai cynhyrfys
  • Teimlo'n well
  • Teimlo'n hapusach
  • Addasu i newid
  • Meithrin hyder
  • Cyflawni eich nodau
  • Gwella Perhnasoedd
  • Ymdopi a bwywyd yn well.Therapiau

Mae gan Dr Wood brofiad o ddefnyddio therapiau sy'n seiledig ar dystiolaeth, er enghraifft Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) ac EMDR, er mwyn helpu pobl sydd ar amrywiaeth o broblemau seicolegol ac anawsterau emosiynol, gan gynnwys trawma, gorbryder ac iselder.

Darllenwch fwy