Ffioedd

  • Ymgyngoriadau dros ffon: 15 munud di-dal.

Cynigir ymgynhoriad chcwynnol 15 munud o hyd, a hynny'n ddi-dal, i drafod y broblem yn fras. Yna, gall y cleient benderfynu a yw am barhau a'r gwasanaeth ai peidio.


  • Sesiynau Unigol: £90 yr awr.Bydd y taliad yn cael ei gymryd ar dderchrau neu ddiwedd y sesiwn trwy arian parod/siec. Gellir hefyd ddefnyddio PayPal neu BACS cyn y sesiwn.

Darganfyddwch fwy