top of page
20130406_141046.jpg
20130406_141046_edited.jpg

Cathy Wood Psychology

Dr Cathy Wood

Mae Dr Wood, CPsychol, DClinPsychol, AFBPsS yn Seicoldgydd Clinigol (Ymarferydd) cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), yn therapydd Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) achrediedig gyda Chymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP), ac yn ymarferydd achrededig Ewropeaidd o ran Dadsensiteddio ac Ailbrosesu Symudiadau'r Llygaid (EMDR), sy'n darparu gwasanaeth seicoleg ym Mhrestatyn, Gogledd Cymru. Mae Dr Wood yn cynnig sesiynau sesiynau seicotherapi a chwnsela ar gyfer pobl sydd mewn cyfyngder, er mwyn eu helpu i deimlo'n llai cynhyrfus ac yn hapusach.

20130406_141046_edited.jpg

Call 

07976419558

Email 

Follow

  • Facebook
bottom of page